Den grønne nøgle

 
Aug. 2016/17

MILJØPOLITIK

 

Hedensted Centret ønsker at fremstå som et center, der har fokus på idræt, sundhed, genoptræning og miljø. 

Vi vil arbejde for at opfylde følgende:

 • Vi vil behandle miljøspørgsmål i en åben og positiv dialog.
 • Vi vil motivere medarbejdere/ brugere til at indgå i miljøarbejdet. Især tomme drikke emballage må ikke lægges i affalds beholdere, men i beholdere fra Dansk retursystem.
 • Vi vil afholde en uge hvor alle medarbejdere arbejder med nudging og grøn nøgle som forberedes som emner til hver medarbejder.
 • Vi vil offentliggøre vores politik og vores energiforbrug på hjemmesiden og ved opslag i centeret.
 • ViviltilenhvertidarbejdeforatopfyldekriterierneforDenGrønneNøgle.
 • VivilsørgeforatallenyansatteforinstruktionomDenGrønneNøgle.
 • Vivilengangomåretorienterepersonaletommiljøpolitikkenogvoresmål.
 • Vi vil sorterer vores affald med henblik på at genbruge så meget som muligt
 • Vi vil vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at spare på energi og vandforbruget. og til en hver tid minimer vores vandforbrug, ved hjælp at stram styring og tekniske tiltag”.
 • Vi vil ved alle nyindkøb og vedligeholdelser vægte komponenters energiforbrug højt, og så vidt muligt vælge lavenergiprodukter.
 • Vi vil minimere brug af stærke rengøringsmidler.
 • Driftspersonalet vil blive sendt på efteruddannelse i takt med ny udvikling på det tekniske område. 

Vi vil medvirke til, at vores gæster og brugere kan købe fedtfattigt og sundt mad i vores cafe.